Infobrochure

De Jeugdwerking van KFC ST-JOB stelt in deze brochure zijn aanpak voor in het kader van zijn jeugdopleiding. 

De gids is bestemd voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders. Het geeft een duidelijke toelichting over de visie van onze club, de wijze waarop er binnen KFC ST-JOB in jeugdopleiding wordt voorzien.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om een aantal afspraken en leefregels mee te delen, want zoals in elke leefgemeenschap dienen er een aantal afspraken gemaakt te worden opdat de goede werking van de vereniging niet in het gedrang komt.

De goede naam die onze club reeds jaren draagt willen we verder zetten, met name onze eigen jeugd laten doorstromen tot in het eerste elftal. Dit hebben we te danken aan een geheel van degelijke opleiding en begeleiding binnen onze club.

Uiteraard liggen individuele voetbalkwaliteiten aan de basis van een carrière als voetballer, doch ook hier dient de nodige aandacht en begeleiding aan besteed te worden.

Onze doelstelling is vrij eenvoudig : zoveel mogelijk eigen producten laten aantreden in het Eerste Elftal en dit op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij de essentie van “provinciaal voetbal” niet uit het oog mag verloren gaan.

Om deze eigen jeugdspelers klaar te stomen voor ons eerste elftal is een kwaliteitsvolle en goed uitgebalanceerde jeugdopleiding nodig. 

Wij beseffen maar al te goed dat een aantal spelers dit uiteindelijke doel niet zullen halen. Ook zij kunnen van dezelfde opleiding genieten en zullen heel wat kunnen opsteken van deze opleiding in onze club.

We willen dit doen door verantwoorde trainingsmethodes te hanteren, volgens een uitgekiend leerplan, met steeds voorrang met de thuis situatie, op school en studie. Om de voetbalkunde over te brengen op onze jongeren doen wij beroep op ervaren, vaak gediplomeerde, trainers. Deze zullen onzejeugdspelers de voetbalkennis en techniek bijbrengen zoals besproken in deze brochure.

Degelijke begeleiding, naleven van afspraken, discipline en teamgeest zijn beginselen die uiterst belangrijk zijn binnen onze jeugdwerking.

Wij hechten enorm veel belang aan het imago van onze club en de uitstraling in de regio. Laten we hier samen werk van maken.

Aldus jeugdvoorzitter en het bestuur

Viviane Cox

Klik hier voor Infobrochure  

Volg ons ook op

Wedstrijd Eerste Elftal

zaterdag 23 september 2023
19u30
K Verbr Balen K Sint-job Fc

Jako WebShop

JakoWebShop 200x150-2

sportpalace

 

jakoteamwear

 

sneakerpalace

ProSoccerData

Login